Trivselregler

Samtliga medlemmar uppmanas att efter genomförd tvättid städa de respektive maskinerna enligt checklistan nedan.

 1. Torka av tvättmaskiner på ovansidan.
 2. Städa torktumlarfiltret med tillhörande borste.
 3. Städa torkskåpets filter – Viktigt då det annars kan medföra brandrisk.
 4. Sopa/våtorka golvet.
 5. Kontrollera att ingen tvätt glömts kvar.

Om din tvättcylinder har gått sönder?

Det här företaget ordnar nya cylindrar och plastbrickan bakom cylindern där man har sitt lägenhetsnummer.

http://www.soderkyl.se/kontakt.aspx

Hög musik: Tänk på att anpassa ljudnivån och visa hänsyn till dina grannar,  använd gärna hörlurar om du spelar hög musik eller tittar på tv med hög volym.


Brand och säkerhet: Som Brf har vi skyldighet att arbeta aktivt med vårt brandskyddsarbete. Vid en eventuell brand måste trapphuset användas av både räddningspersonal och de boende som utrymmer.  Vid brand kan det vara dåliga siktförhållanden med mörker och mycket rök, då är framkomligheten livsviktig, därför:

 • Får inga föremål förvaras i trappuppgången så att de kan hindra en utrymning.
 • Det är inte tillåtet att placera brännbart material intill fasaden eller i trapphuset.
 • Det är inte tillåtet att grilla på balkonger ovanför markplan av säkerhetsskäl. (Grillning på markplan är tillåtet en bit ut från huskroppen)
 • Du ansvarar själv för underhåll och reparation av brandvarnare inne i din lägenhet.

Renovera och borra i bostaden: Under arbete, info kommer!


Till dig som röker: Föreningens erfarenhet är att du som rökare kan räkna med att dina icke-rökande grannar störs av röken. Tänk på att röklukten även transporteras in i närliggande bostäder om balkongdörrar/fönster är öppna. Vissa är allergiska och kan få starka reaktioner på rök. Fimpar på marken minskar trivseln, ökar brandrisken och hamnar alltför lätt i munnen på små barn eller husdjur. Tänk på att släcka dem ordentligt och släng dem i dina soppor, ej på föreningens mark. 


Parkering: Se separat information här om våra parkeringar


Trafik utanför fastigheten: För allas trevnad tänk på att biltrafik utanför fastigheten sena kvällar och tidiga mornar 22.00-07.00 minimeras. Detta på grund av att boende kan störas av motorljud. Skall du beställa taxi så ber vi dig gärna att tänka på ovanstående tider och visa hänsyn till dina grannar. 


Förråd: Det är endast tillåtet att förvara saker inne i själva förråden. Inget får kvarlämnas eller förvaras i gångarna utanför förråden ur brandskyddssynpunkt.


Soprum: Det som inte hör hemma i någon fraktion, hör heller inte hemma på golvet bredvid eller på marken utanför, sophuset. Det avfall du kan sortera står på de skyltar som är tydliga på våra fraktioner. Övrigt avfall lämnas på kommunens återvinningscentral. Glasflaskor, glödlampor och wellpapp etc – ska inte kastas i våra sopkärl. Soppåsar som placeras på balkonger och uteplatser drar till sig skadedjur som möss, råttor, fåglar etc. vilket inte bidrar till en trevlig miljö. Se till att dina sopor hamnar i våra sophuset direkt och inte utanför din bostad. Vi har vid ett flertal tillfällen fått besök av råttor i soprummet och kring våra uteplatser, därför är detta extra viktigt!


Husdjur i bostaden: Hundar som lämnas ensamma i lägenheterna kan yla och skälla och därmed störa dina grannar. Tänk på att barn stora som små och vuxna kan vara hundrädda. Därför vill vi att du som har hund skall hålla hunden kopplad på föreningens mark och i trapphus. 

Vill du veta vad som gäller generellt för hundägare i kommunen kan du läsa mer: klicka här!


Reklam och post: Reklam och post får inte läggas ovanpå postfacken i trappuppgångarna. Om du får oönskad reklam i din brevlåda får du själv kasta reklamen på kommunens återvinningscentraler för tidningar (till exempel vid Lidl).


Så här gör du extranycklar: Att göra kopia på din nyckel: Kontakta Västberga Lås AB. Tele: 08-744 46 49. Det är Västberga Lås som har licens för att kopiera våra nycklar. Om du önskar kopior av dina nycklar måste du ta med dig:

 1. Nyckel.
 2. Upplåtelseavtal i original/köpehandling.
 3. Legitimation.

Du som hyr av MHS bostäder kontaktar din hyresvärd.


Balkongen/uteplats: Håll allt balkongpynt, såsom balkonglådor och växter, på insidan av balkongen. Vattna växter försiktigt, så att grannen under inte får vatten på sig. Lämna inga sopor eller matrester på din uteplats eller balkong eftersom det drar till sig skadedjur.